Zorg

Klachtenregeling

We doen er natuurlijk alles aan om klachten te voorkomen. Mocht u toch een klacht hebben, dan nemen wij die uiteraard serieus en wij zullen er alles aan doen om uw klacht optimaal af te handelen. Elke klacht analyseren we om herhaling te voorkomen.

Heeft u een klacht?

Een klacht bespreekt u het beste met de betrokken medewerker of kaakchirurg. Samen zoeken wij naar een oplossing. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op of vindt u het prettiger om met iemand anders over uw klacht te spreken, dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris helpt u vervolgens verder. Zij informeert, adviseert, onderzoekt en bemiddelt voor u. De rol van de klachtenfunctionaris wordt vervuld door mevr. C. Rietrae-Penders. Zij is telefonisch bereikbaar via 043-3118884, of per email: klachtenfunctionaris@curaclinic.nl.

Mevr. C. Rietrae-Penders zal u over de aanpak van uw klacht adviseren en tevens kan zij bemiddelend optreden tussen u en de betreffende medewerker. Het voordeel van deze werkwijze is dat er snel een passende oplossing voor het probleem kan worden gevonden.

Externe Geschillencommissie

Tenslotte kunt u een klacht indienen bij de externe geschillencommissie: Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders. (EZa). Het klachtenformulier vindt u bij ons aan de balie van Cura Clinic. De klachtafhandeling gebeurt dan conform het reglement van deze commissie. Doel van deze commissie is de klachtenopvang waarnemen van cliënten van zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), zoals Cura Clinic. Dit gebeurt in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg. (WKKGZ).