Info

Disclaimer

Met de website willen wij patiënten, bezoekers, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie bieden over Cura Clinic.

Aan de inhoud van de website Cura Clinic kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of juist is. De site geeft informatie over medische behandelingen, dit is geen medisch advies.

Wanneer u klachten heeft dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw tandarts of huisarts. De gecontracteerde tandarts of huisarts zal indien nodig, u een verwijsbrief voor een van onze klinieken uitschrijven. Voor gerichte advisering vragen wij u een afspraak te maken bij een van onze artsen.

Cura Clinic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als het gevolg van het gebruik van de door Cura Clinic op haar website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie.

De informatie op de website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die patiënten van onze kaakchirurg bij consultering ontvangen hebben.

Op deze website treft u een indicatie van de wachttijd aan. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wanneer u contact opneemt met een van onze klinieken, kunnen onze medewerkers u informeren waar u het snelste terecht kunt.

E-maildisclaimer:

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. Een e-mail bericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van algemene vragen.  Medische vragen kunt u stellen aan uw arts tijdens het bezoek aan de kliniek.

Wijzigingen:

Cura Clinic behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite van Cura Clinic van kracht.

Verwijzing naar andere informatiebronnen:

Een aantal links in de website van Cura Clinic voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Cura Clinic worden beheerd. Hierover heeft Cura Clinic geen controle, hoewel deze links met grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Cura Clinic hierover geen enkele verantwoordelijkheid over de juistheid of enig ander aspect van de informatie die hieruit voorkomt.