Behandelingen

Apexresectie

Om een gebitselement te behouden wordt door de kaakchirurg in de meeste gevallen een wortelpuntresectie (het operatief verwijderen van de wortelpunt) onder plaatselijke verdoving verricht. Hiervoor is een klein sneetje in het slijmvlies noodzakelijk.

Reinigen, vullen en sluiten

Langs deze weg wordt met behulp van een loupe de wortelpunt van het betreffende gebitselement evenals het omliggende ontstekingsweefsel verwijderd. Tevens worden de wortelkanalen gereinigd, gedesinfecteerd en met een vulling afgesloten.

Conform de huidige inzichten wordt als vulmateriaal het hoogwaardige MTA gebruikt. Het reinigen en prepareren van de wortelkanalen geschiedt met ultrasoon-apparatuur.

Behoud gebitselement

Of het behoud van het gebitselement nog zin heeft en welke methode daarbij het meest succesvol is, dient steeds per geval beoordeeld en met de patiënt besproken te worden. Ook mogelijke risico’s betreffende belangrijke anatomische structuren waaronder zenuwen worden in de overweging meegenomen.